Tổng hợp trọn bộ kiến thức đại số giải tích lớp 11

Chương trình toán THPT là một chương trình quan trọng không chỉ phục vụ trong các kỳ thi mà còn áp dụng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày, trong đó toán lớp 11 chiếm một phần rất lớn. Vì vậy, Mình đã tổng hợp và biên soạn tài liệu kiến thức đại số giải tích lớp 11 theo chương trình toán phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo để giúp các em có một tài liệu để ôn tập hiệu quả.Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích các em trong việc nắm chắc kiến thức toán 11.
kiến thức đại số giải tích lớp 11

I. Các phần cần học công thức toán 11

Chương trình lớp 11, các công thức toán 11 được tập trung ở các phần lượng giác, tổ hợp, dãy số, đạo hàm,... cụ thể như sau:

1. Công thức lượng giác

- Độ và radian
- Các hệ thức cơ bản
- Các hệ quả cẩn nhớ
- Các cung liên kết
- Các công thức biến đổi

2. Hàm số lượng giác

- Các hàm số lượng giác
- Tập xác định của hàm số
- Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số
- Xét tính chẵn, lẻ của hàm số

3. Phương trình lượng giác

- Phương trình lượng giác
- Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
- Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx
- Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx, cosx
- Phương trình đối xứng, phản đối xứng
- Phương trình lượng giác khác

4. Đại số tổ hợp

- Phép đếm
- Hoán vị
- Chỉnh hợp
- Tổ hợp

5. Nhị thức Newton

- Khai triển nhị thức Newton
- Tam giác Pascal
- Cách giải phương trình

6. Xác suất

7. Dãy số

- Tính đơn điệu dãy số
- Tính chặn của dãy số

8. Cấp số cộng

- Định nghĩa
- Tính chất
- Tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng

9. Cấp số nhân

- Định nghĩa
- Tính chất
- Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

10. Giới hạn của dãy số

- Định nghĩa
- Tính chất
- Một số giới hạn cơ bản cần nhớ
- Cách tìm giới hạn

11. Giới hạn của hàm số

12. Hàm số liên tục

- Xét tính liên tục của hàm số
- Tìm m để hàm số liên tục tại điểm đã chỉ ra
- Chứng minh phương trình vô nghiệm

13. Đạo hàm của hàm số

- Bảng các đạo hàm
- Các quy tắc tính đạo hàm
- Đạo hàm cấp cao
- Ý nghĩa hình học đạo hàm

14. Tiếp tuyến của đường cong

II. Các công thức toán 11 cần nhớ

Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết: